29/10/2008

Cyhuddo er mwyn celu

Mae Cymro lleol o Ddolwyddelan yn cael ei howndio gan Saeson yr ardal oherwydd joc a ddywedodd yn y siop Spar leol, un diwrnod.

Roedd y gŵr yn prynu ticed loteri Euro Millions yn y siop, ac mi oedd y wobr yn 100 miliwn o bunnoedd. Gofynnodd rhywun iddo, "Be fysa ti'n neud efo'r winnings?" Atebodd, yn ysgafn, y byddai'n prynu pob tŷ yn y pentref i stopio'r Saeson eu prynu.

O fewn dim, galwodd plismon heibio'i dŷ fo, a rhoi rhybudd swyddogol iddo am ddefnyddio 'ieithwedd hiliol'.

Nid yn unig hynny, ond mae Saeson yn ei erlid pan mae'n mynd i siopa yn y pentref, a'i alw'n "racist" ac ati, yn gyhoeddus.

Dwi newydd siarad efo llygad-dyst, oedd yn y siop pan oedd Saeson yn ymosod yn eiriol ar y boi. Gofynnodd y llygad-dyst iddo pam oedd o'n cael ei haslo, a mi ddwedodd y stori.

Cymro, yn cael ei erlid gan Saeson, yn ei bentref ei hun, ble y'i ganwyd a'i fagwyd, am gyfeirio tuag at y sefyllfa dai sy'n bodoli yn y pentref hwnnw!

Yn dilyn adroddiad diweddar gan y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol (ia - hwnna sydd wastad wedi bod yn amddiffyn 'cam' Saeson sy'n honni discrimineiddio yn eu herbyn pan fo'r Gymraeg yn un o gymhwysterau swydd), oedd yn dweud fod hiliaeth gwrth-Seisnig yn broblem yng Nghymru, dyma engraifft arall o sut mae'r corff hwnnw - a'r wladwriaeth Brydeinig - yn gwrthod cydnabod hiliaeth tuag at y brodorion ymhlith carfanau o drefedigaethwyr Seisnig yng Nghymru, ond yn hytrach, yn defnyddio'r Cyfreithiau Hil yn erbyn brodorion sydd â chwynion cymdeithasol a diwylliannol dilys.

Does ond rhaid edrych ar gyfraniadau gan Gymro neu Gymraes ar YouTube, neu unrhyw grŵp Cymreig gwleidyddol ei naws ar Facebook, i weld yr ymatebion atgas, gwenwynig ac agored hiliol yn erbyn y Cymry - a phobl eraill - o du Saeson. Ond wrth gwrs, gwell gan ein meistri ein brênwashio i ofni siarad am y gwir. Rhyw fath o sensro drwy ddulliau seicolegol. Gorthrwm democrataidd - y mwyafrif yn bwlio'r lleiafrif.

Nid yn unig mae'r Comisiwn, y wasg, cyfryngau ac asiantaethau'r wladwriaeth yng Nghymru yn ymddangos yn hollol (neu fwriadol) 'out of touch', ond mae nhw hefyd yn cyfrannu at orthrwm cymdeithasol a diwylliannol y Cymry - a phobl lleol o bob tras a chefndir - ac yn ymddangos fel eu bod yn fwriadol geisio defnyddio cyfreithiau hil er mwyn ein tawelu, a'n bwlio i dawelwch am natur y trefedigaethu a disodli cymunedau sydd yn digwydd yma.

O glywed am ffeithiau achos y gŵr o Ddolwyddelan, oes rhaid i mi ddweud mwy?

No comments: