18/12/2008

Welsoch chi'r llongau gofod?

Dwi'n coelio mewn bywyd arallfydol, ond er mod i'n agored i'r syniad ei bod hi'n bosib fod aliens wedi ymweld â'r byd yma yn y gorffennol, tydw i ddim yn credu mewn UFOs. Mi o'n i, pan yn iau, ac mae 'na ambell achos o sighting enwog yr ydw i'n cytuno eu bod yn anodd i'w hegluro fel ffenomen ddaearol (oddi mewn i ffiniau gwyddoniaeth fel y gwyddom amdano rwan, beth bynnag). Ond ar ôl blynyddoedd o gerddad adra filltiroedd tros gefn gwlad, o dafarnau ac ati, yn y nos, a nosweithiau di-ri yn pysgota nos yn llynnoedd mynyddig yr ardal yn yr haf, mae'n rhaid i mi ddeud nad ydw i wedi gweld unrhyw beth rhy allan o'r cyffredin yn yr awyr. Troi'n sinig wnes i efo troad y blynyddoedd, felly, ac os rhywbeth, dwi'n tueddu fwyfwy i gredu mai'r Americans yn arbrofi technoleg newydd sydd tu ôl i'r sightings mwyaf dyrys.

Ond y noson o'r blaen bu bron i mi feddwl fy mod i'n edrych ar nid un, ond saith UFO go iawn, am y tro cynta yn fy mywyd.

Nos Lun oedd hi - wel, roedd hi wedi troi un o'r gloch bora dydd Mawrth, i ddeud y gwir - ac es i allan i'r ardd am ffag cyn mynd i gwely. Roedd yr awyr yn glir, a'r lleuad fu'n llawn gwpwl o nosweithiau'n flaenorol yn disgleirio fel sosar arian, uwchben. Sbio fyny ar y sêr o'n i, fel mae rhywun yn ei wneud, 'lly, a myn diawl, wrth sbio ar y seren 'ma mi sylwis fod mwy iddi na jesd smotyn o olau'n fflicran yn y pellter. Oddi tani - fel tasa'r seren ei hun yn lamp ar ei drwyn - oedd triongl o faint chwartar i hannar modfadd rhwng fy mys a bawd, ar hyd braich. Craffais efo llygid culion, a gweld llinellau amlinelliad y triongl, fel gwaywffyn bach o olau, ac yna sylwais fod golau ar bob cornel o'r triongl a, phob yn hyn a hyn, roedd 'na olau arall yn fflicran hanner ffordd rhwng trwyn y triongl a'i droed dde.

Fuodd gen i ddiddordeb yn y flying triangles 'ny fu'n cael eu gweld yn y nos gan niferoedd o bobl yng Ngwlad Belg, Awstralia a'r Amerig, ymysg llefydd eraill. Gwelwyd un uwchben Blaenau Ffestiniog gan ddau gyfaill i mi, un noson, hefyd. Ond dros y blynyddoedd, rhyw ddechrau beio'r Yankcs wnes i am y digwyddiadau yma. Wedi'r cwbwl, os oes gan yr aliens ddigon o dechnoleg i drafaelio miliynnau o flynyddoedd golau i ddod i fusnesu ar y Ddaear, yna dwi'n meddwl y bysa ganddyn nhw ddigon o sens i wneud y busnesu hynny yn ystod dydd, pan fo posib gweld rwbath...

Ond wrth edrych ar y triongl 'ma, yn uchel i fyny'n yr awyr, ron i'n gwbod mod i'n sbio ar ffenomen nad oeddwn wedi ei gweld o'r blaen. Unknown territory i fi. Yna, ar ôl meddwl yn hir am hyn, ddechreuis i sbio o gwmpas ar y sêr eraill, a myn diawl i, roedd 'na driongl arall, ac un arall, ac un arall eto... Cyn hir roedd 'na saith o'nyn nhw, yn ista'n llonydd uwchben. Roeddan nhw i gyd yn debyg i'w gilydd, ond fod un neu ddau yn edrych fwy fel siap barcud ar ben i lawr na thriongl. Fuas i'n sbio, a sbio, rhwbio fy llygid a sbio, ac es i mewn i'r tŷ i roi dŵr dros fy llygaid, ac yn ôl allan i sbio eto. Oeddwn, mi oeddwn i'n eu gweld.

Fel ddudis i gynt, mi o'n i ar y brinc o gredu mai fflyd o longau gofod oedd rhain, wedi parcio jesd tu allan yr atmosffer. Ond gan mai sinig ydw i, roeddwn i'n gwrthod disgyn am y ffasiwn eglurhad. Nes i ddim mynd i nôl y DVD camcorder - mae'r peth mewn bocs ar silff yn llofft, a dwi ond wedi ei iwsio fo unwaith rhyw flwyddyn yn ôl, felly don i ddim yn meddwl ei fod o'n werth y draffarth. Does gen i ddim ffansi bod yn un o'r bobol 'ma sydd yn y papura yn deud fod nhw wedi gweld UFO (dwi'n ddigon o 'ffrîc' fel ydw i, diolch), a beth bynnag, os fysa na rwbath ar y newyddion yn y bora, o leia fyswn i'n gallu deud mod i wedi'u gweld nhw hefyd.

Felly dal i astudio wnes i, a sylwi fod llinellau amlinelliad y trionglau 'ma yn tueddu i fod yr un lliw a disgleirdeb â'r golau blaen, a bod pob un triongl yn wahanol liw, a gwahanol ddisgleirdeb, i'w gilydd. Dw i ddim yn cofio os oedd y goleuadau blaen i gyd yn fflicran, ond mwya tebyg eu bod nhw. Felly, er mai dim ond y saith seren yma (yn hytrach na phob seren yn yr awyr) oedd yn ymddangos fel hyn, ddois i ddechrau meddwl o'r diwedd mai sêr oeddan nhw, ac mai rhyw ffenomen atmosfferig oedd yn achosi iddyn nhw ymddangos fel trionglau. Am wn i...!

Dwi'n gwbod mai atmosffer y ddaear sy'n achosi i olau seren 'symud' a fflicran, felly mae'n bosib iawn mai'r atmosffer oedd yn achosi'r weledigaeth ryfeddol yma. Fysa'n gret cael gwybod yn iawn, felly os oes 'na rywun allan yn fana sy'n gallu egluro mwy, gadewch neges yn y blwch sylwadau os gwelwch yn dda.

No comments: