12/01/2009

Israel yn defnyddio arfau cemegol yn erbyn pobl Gaza

Dilynwch y linc yma a gwyliwch y fideo. Rydan ni i gyd yn gyfarwydd â'r troseddau rhyfel erchyll yn erbyn y ddynoliaeth y mae Israel wedi bod yn weithredu yn llain Gaza dros y pythefnos diwethaf. Dim ond ymestyniad gwaedlyd i'r un tactegau llofruddgar mae'r wladwriaeth ddieflig yma wedi bod yn eu defnyddio yn erbyn pobl Palesteina ers degawdau ydi o, wrth gwrs. Ond mae'r pythefnos diwethaf 'ma wedi bod yn eithafol y tu hwnt i bob dirnad, bron.

Mae'r cyfryngau torfol Eingl-Americanaidd yn caniatau i fyddin a llywodraeth Israel eu defnyddio i ledaenu celwyddau anghredadwy o haerllug er mwyn cuddio gwir erchylldra'r hyn mae ei lluoedd arfog yn wneud i ddynion, merched a phlant diniwed llain Gaza. Dyna pam mae'n bwysig i ni ddefnyddio pob cyfle i roi llais i'r rhai sy'n ceisio lledaenu'r gwirionedd. Dim blog gwleidyddol mo hwn. Ond mae hyn tu hwnt i wleidyddiaeth. Mae hyn yn fater o ddyngarwch a chyfiawnder. Mae gwladwriaeth Israel yn llofruddio pobl diniwed yn ddyddiol, o flaen llygaid y byd. Sut all unrhyw un anwybyddu hyn? Dyna pam dw i'n rhoi'r fideo yma i chi ei wylio. A da chi, gwyliwch o. O'r holl droseddau rhyfel ac anwybyddu resolutions y Cenhedloedd Unedig mae Israel wedi wneud dros y blynyddoedd, mae hwn yn un nad ydym, efallai, yn gyfarwydd ag o.

Cofiwch fod Saddam Hussein wedi'i grogi am weithredoedd fel hyn.

No comments: