12/02/2009

Casglu sbwriel bob pythefnos yng Ngwynedd

Mae Cyngor Gwynedd am ddechrau casglu sbwriel bob pythefnos yn ardal Stiniog. Mae nhw wedi pasio'r cynnig (heddiw, dwi'n meddwl) ac mi fydd pob tŷ yn yr ardal yn cael llythyr yn fuan i egluro. Dwi'm yn siwr os mai peilot dros dro ydi'r cynllun, ta ydio'n mynd i ddechrau'n barhaol.

Yn ôl be ddudodd newyddiadurwr wrtha i heddiw, bydd y gwagio wheelie bins yn mynd yn bythefnosol, a'r casgliadau ailgylchu bocs glas yn mynd yn wythnosol, ac mi fydd y gwasanaeth ailgylchu'n derbyn bocsus cardbord (a photeli plastig a ballu, gobeithio). Mae'r rhan olaf o'r cynllun - yr ailgylchu - yn iawn, ond mae gadael wheelie bins i ddrewi am bythefnos yn mynd i wneud y broblem llygod mawr sydd gennym, ar y stâd 'ma, yn waeth.

Oni fyddai casglu'r biniau bob wythnos a gwneud casgliadau ailgylchu sy'n cynnwys cardbord, plastig, ac yn y blaen, yn bythefnosol, yn syniad llawer gwell? Wedi'r cwbl - wast bwyd a napis a ballu sy'n mynd i ddrewi ac achosi risg i iechyd, nid papur, tiniau cwrw a photeli gwag.

Dwi'n gweld gwrthwynebiad chwyrn i hyn yn lleol, felly gwyliwch y gofod hwn!

No comments: