12/02/2009

Job i rywun efo brwsh a dystpan

Pan o'n i'n hogyn bach, yn dechrau yn yr ysgol yn nosbarth Babannod Mrs Jones Penstryd, dwi'n cofio Mrs Jones yn gofyn be o'n i isio bod pan o'n i'n fawr. Roedd fy ateb yn bendant, yn glir a phenderfynol. Astronot.

Er ei bod hi'n wir mod i wedi treulio rhannau o fy mywyd efo 'mhen yn y cymylau, ac fy mod i hefyd, yn aml yn ymddangos fel nad ydw i ar y blaned yma, teg fyddai dweud fod y llong honno wedi hen adael y launch pad bellach. Mae fy mreuddwyd o edrych ar y Ddaear fel bylb llachar ynghanol cefnfor o dduwch, a fy ysfa arallfydol i neidio o gwmpas ar y lleuad, bellach yn lwch sêr ar y gwynt solar.

Neu, dyna o'n i'n feddwl. Achos fe ymddengys fod 'na obaith eto. Mae 'na ddwy loeren wedi crashio i mewn i'w gilydd yn orbit ac wedi gadael chydig o lanast yn fflôtio o gwmpas yno. Rwan mae'r Americanwyr, oedd bia un lloeren, a'r Rwsiaid, oedd bia'r llall (dewch yn eich blaenau consbirasi theorists!) yn monitro'r sefyllfa, er mwyn gweld os fydd y llanast 'ma'n difrodi lloerenau eraill. Ond o feddwl faint o'r contrapshiyns 'ma sy'n dyrnu mynd rownd y Ddaear ar filoedd o filltiroedd yr awr, bob dydd, fyswn i'm yn betio'n erbyn. Hwyrach fyddan ni i gyd heb deledu cyn hir, bobol (a bydd hynny'n ffycin ddiddorol!).

Gwell o lawar, fyswn i'n ddeud, na gwneud ffyc ol ond aros i weld be ddigwyddith a gobeithio am y gorau, fysa gyrru rhywun i fyny 'na i glirio'r ffycin peth. Sgubo'r cwbwl lot o' ffordd 'de, binio'r ffycin thing. Di o'm yn anodd nacdi? Dim yn rocet saiyns... Wel, yndi mae o, ond. Ta waeth, mae gen i frwsh, mae gen i ddystpan, a mae gen i Dystysgrif Glanweidd-dra Bwyd o HMP Walton, 1992. Fi di'r boi i'r job, a mae fy llythyr cais, CV a gair o gefnogaeth gan ddau ganolwr (fy anti Mabel a'r boi sy'n byw yn yr êring cypyrd) yn y post ers pnawn 'ma.

Dwi'n hyderus. Deud gwir, mi alla i rannu dipyn o gyfrinach efo chi. Pan ebostiais NASA i gael y cyfeiriad i yrru fy llythyr, mi wnaethon nhw fistec wrth fy ateb, ac atodi ffeil Top Sîcret efo'r ebost. Yn naturiol, roedd rhaid i mi gael golwg arni jesd rhag ofn fod yr Anti-Virys wedi methu trojan gan y CIA neu rwbath, a mi oedd cynnwys y ffeil yn ddiddorol iawn (consbirasi theorists, dewch yma rwan!).

Gan mai lloerennau Americanaidd a Rwsiaidd oedd y ddwy mae mwy nag un pâr o aeliau wedi codi ac mae gwasanaethau cudd y ddwy wlad wedi bod yn edrych i mewn i'r posibilrwydd fod rhywbeth amheus yn mynd ymlaen. Ac ar y funud, mae bysedd pawb yn pwyntio at y dihiryn yma.

No comments: