01/02/2009

Hogia'r Parc yn eu holau

"Mae'r hogia ar Paramount heno," meddai'r tecst ar y ffon nos Wenar dwytha. O'n i'n gwybod yn syth at bwy oedd o'n gyfeirio, felly fy ymateb cyntaf oedd, "cyfres newydd ta repeat, achos dw i newydd roi mis o notis wrth ganslo Sky bora 'ma!"

Doedd gan fy ffrind ddim syniad, ond doedd y clips oedd o wedi ei weld ddim yn rhai oedd o wedi'i weld o'r blaen. Doedd hynny ddim yn argoeli'n dda, achos mae o, fel finna, yn berchen ar y 5 cyfres gyntaf - a'r ffilm, a'r crusmas sbesial - ar DVDs DIY gawson ni ar eBay rywbryd, ac wedi gweld y chweched gyfres hefyd, pan gafodd ei dangos rhyw flwyddyn yn ôl.

Son ydw i, am y Trailer Park Boys. Cyfres gwlt o Ganada ydi hi, ac un o'r cyfresi gorau, mwyaf doniol a mwyaf anarchaidd (go iawn!) erioed i gael ei ffilmio. Mae'r cyfresi wedi cael ei ffilmio mewn dull spoof pry-ar-y-wal, ymhell cyn i sbŵffs tebyg ddechrau dod yn boblogaidd. Mae'n dilyn hynt a helynt criw o bobol sy'n byw ar trailer park (pan dydyn nhw ddim yn jêl, lle mae nhw'n mynd am eu gwyliau!) ac i fyny i bob math o gynlluniau gwallgo i wneud pres - y rhan fwyaf o'nyn nhw'n ymwneud â thyfu skunk, a'r cwbwl o'nyn nw'n anghyfreithlon (fel cidnapio mountain lion o'r enw Steve French, sy'n stônd o hyd oherwydd ei fod o'n byta'r cnwd ganja - a cheeseburgers - ac yn ffwcio Trevor, un o'r ddau greadur anffodus sy'n cael eu llusgo i mewn i schemes Ricky a Julian)....

Dw i ddim yn mynd i falu awyr mwy am y gyfres yma, dim ond eich cyfeirio ar y dudalen, ac i chi wylio Paramount 2 am 11pm (neu Paramount 2+1 am hanner nos) ar nos Wener i chi gael blas. Tydi ddim at ddant pawb. Mae'r hiwmor yn wahanol i be mae rhan fwya o bobol wedi arfar efo fo, yn dywyll ac afreolus, ac yn llawn alcohol, cyffuriau, iaith ffwcedig o ffycin gry, tor-cyfraith a thrais. Ond mae'r cwbwl lot yn hollol, hollol hilêriys, ac efo'r dyfyniadau gorau a mwyaf digri a glywch chi gan unrhyw gymeriadau teledu! Rhaid i chi wylio i ddallt be dwi'n feddwl.

Ta waeth, daliais i'r bennod y noson o'r blaen a sylwi ei bod hi yn newydd. Felly es i ar y safle wê, a gweld ei bod hi'n bumed pennod o'r seithfed gyfres! Fel y gallwch ddychmygu, roedd fy mêt a finnau, sydd wedi dilyn y cyfresi ers y tro cyntaf iddyn nhw ddarlledu ar ochr yma'r dŵr mawr, yn gobsmacd ein bod wedi methu pedair pennod heb wybod fod 'na gyfres newydd ar y gweill, hyd yn oed. Roedd yr hogia wedi snîcio i fyny arnan ni, a'n dal ni pan oeddan ni ddim yn sbio...

A wel, dyna ni - fel 'na mae'r petha ma'n digwydd. Ac o leia fydd y gyfres yma'n cael ei hail-ddangos ar Sky... Bôls - dw i newydd ganslo Sky! Ebay amdani felly ;-)

2 comments:

Anonymous said...

Roedd ffrind o Fraselona oedd ar ymweliad yn ddiweddar yn canu clod y gyfres, ond nes i anghofio amdani yn fuan. Bydd rhaid imi edrych ar alluc neu videostic felly (nes i ganslo Sky yn 2007).

Anonymous said...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!